Informatie werknemers

Urendeclaratie

Gewerkte uren altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd om die week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Betaling
Afhankelijk van jouw contract ontvang je wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks je loon of salaris. Standaard verlonen wij elke woensdag na de gewerkte week jouw uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaalt krijgt, verlonen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling verlonen wij op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand. Houd altijd rekening met 1 a 2 dagen verwerkingstijd van transacties door de banken.
Vakantie
Je hebt recht op vakantie. Je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken. 8% van jouw loon wordt gereserveerd voor de vakantiebijslag (vakantiegeld). In mei/juni wordt het vakantiegeld uitbetaald.
Pensioen
Afhankelijk van je arbeidsovereenkomst bouw je pensioen op.
Jouw dossier

Wanneer je dossier niet compleet is mogen we niet tot betaling overgaan. Zorg er dus voor dat je direct documenten invult, ondertekent en retour stuurt. Je personeelsdossier is compleet wanneer wij de volgende zaken ingevuld en ondertekend van je hebben ontvangen:

  • arbeidsovereenkomst
  • ID-Checker Formulier met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart beide zijden)
  • AVI Formulier: Arbeidsverleden Inlichtingen (AVI) en Loonbelastingverklaring
  • ARBO Formulier
  • De ondertekende Algemene Voorwaarden (in fase B en C)

Verder moet ook de plaatsingsbevestiging of inleenovereenkomst ingevuld en ondertekend retour zijn ontvangen van jouw inlener.

Wat te doen als je ziek bent?

Eerste ziektedag
De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij je praktisch werkgever en bij Bluecarreer. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij Bluecarreer.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven
Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

Beter melden
Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat, meldt je je direct beter op het telefoonnummer 06-40150966

Vragen?

Voor vragen over bijvoorbeeld je loonstrook, jaaropgave, betaling van je salaris, vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en ziektegeld lees je eerst de veel gestelde vragen van werknemers of neem je tijdens werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur contact met ons op of stuur een mail naar: info@bluecarreer.nl